نقاط قوت درگاه پرداخت پی پینگ | پرداخت یار بانک مرکزی

نقاط قوت درگاه پرداخت پی پینگ | پرداخت یار بانک مرکزی

نقاط قوت درگاه پرداخت پی پینگ | پرداخت یار بانک مرکزی payping
پی پینگ حرکت بر روی لبه تکنولوژی www.payping.ir هفته دوم مرداد ماه منتظر اکران اولین قسمت همفکر گفتگو در رسانه کانال باشید . #همفکر #همفکر_گفتگو #امیر_ایرانی #پی_پینگ #مصاحبه #گفتگو #بیزینس #کسب_کار #مشهد #موفق #فینتک #مالی #حسابداری