چقدر باید یادبگیریم تا اولین درآمد را به دست بیاریم؟

چقدر باید یادبگیریم تا اولین درآمد را به دست بیاریم؟

چقدر باید یادبگیریم تا اولین درآمد را به دست بیاریم؟ zero-episode-3
( قسمت سوم برنامه زیرو ) اینکه چقدر باید یادبگیریم تا درآمد داشته باشیم همیشه برای تازه کارهایی که وارد دنیای برنامه نویسی میشدن سوال بوده و من در این برنامه سعی کردم تا حدودی به این سوال جواب بدم .